Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

pmg
21:33
8504 4d38 500
Reposted fromkobiety kobiety viabigboner bigboner
pmg
21:24
Chodzi mi o to, że odczuwałem jej istnienie jako moje istnienie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viasanitas sanitas
pmg
19:36
2016 a9c4 500
pmg
19:35
0534 d531 500
Reposted frombudas budas viaRedHeadCath RedHeadCath
pmg
19:35
1016 dd67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pmg
19:34
Jest jednym z tych ludzi, którzy czują dużo i bez sensu.
— Radosław Kolago "Opowiadanie, które wcale nie jest o mnie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaelinela elinela
pmg
19:34
2951 e9d4 500
Reposted fromOhSnap OhSnap viaelinela elinela
pmg
19:34
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaelinela elinela
pmg
19:34
503 
Reposted fromvolldost volldost viaelinela elinela
pmg
19:33
Brudnorys
Reposted fromsanitas sanitas viaelinela elinela
pmg
15:16
1576 e7d7 500
Reposted fromfungi fungi viaRedHeadCath RedHeadCath
pmg
15:16
pmg
15:15
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viaelinela elinela
pmg
15:13
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viaelinela elinela
pmg
15:12
5929 cb19 500
Reposted fromtfu tfu viaelinela elinela
pmg
15:12
5956 490f
Reposted fromzciach zciach viaelinela elinela
pmg
15:12
1314 6f3a 500
Reposted fromkjuik kjuik viaelinela elinela
pmg
15:09
2030 e2f4 500
15:09
4000 6d70 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viadenian denian
pmg
15:06
1272 379f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl